menu

Staff&Cast

Staff

 • Original Story
  Takuma Sakai
 • Original Illustrator
  Asagi Tohsaka
 • Director
  Masayuki Takahashi
 • Series Composition
  Deko Akao
 • Character Design
  Sou Watanabe
 • Music
  Kenichiro Suehiro


  MAYUKO
 • Animation Production
  project No.9

Cast

 • Pig
  Yoshitsugu Matsuoka
 • Jess
  Tomori Kusunoki
 • Naut
  Kent Ito
 • Ceres
  Miyu Tomita
 • Blaise
  Mamiko Noto