Navigation
Stacks Image 276
Stacks Image 146
Stacks Image 70
Stacks Image 74
Stacks Image 68
Stacks Image 34

facebook2 twitter2

Stacks Image 280
Stacks Image 292
Director:
Series Composition:
Original Character Design:
Character Design:
Mechanical Design:

Animation Production:
Opening Theme:
Ending Theme:
Ko Matsuo
Ichirou Ohkouchi
Katsura Hoshino
Tatsuya Suzuki
Makoto Ishiwata(Nitro+)
Naohiro Washio
Kenji Teraoka
Takashi Miyamoto
Takayuki Yanase
Kunio Okawara
SUNRISE
T.M.Revolution × Nana Mizuki
angela
Stacks Image 307
Stacks Image 315
Haruto Tokishima:
L-elf:
Shoko Sashinami:
Saki Rukino:
Kyuma Inuzuka:
Aina Sakurai:
Marie Nobi:
Yusuke Otamaya:
Raizo Yamada:
Satomi Renbokoji:
Takahi Ninomiya:
Akira:
Takumi Kibukawa:
Ryota Ohsaka
Ryohei Kimura
Asami Seto
Haruka Tomatsu
Yuki Ono
Kayano Ai
Misato Fukuen
Hiroyuki Yoshino
Yuichi Nakamura
Daisuke Namikawa
Minako Kotobuki
Aoi Yuki
Wataru Hatano
Stacks Image 282
Stacks Image 22
Stacks Image 81

© SUNRISE/VVV Committee, MBS